Курси української мови Київ|Курси української мови в Києві. - Онлайн курсиПитання необхідності вивчення іноземних мов набуває більшої актуальності. Воно ставить перед задачею студентів, школярів, бізнесменів та інших.

Українська мова – одна зі слов’янських. Більшість її носіїв, звичайно ж, українці, але варто не забувати, що вони також мешкають у Росії, Польщі, Словаччині, Канаді, Угорщині, США та багатьох інших країнах.

Наші курси української мови підходять як для українців, так і для іноземних слухачів. Вони дозволять вивчити українську мову за досить короткий термін. Цілі вивчення української мови бувають різноманітними: вступ у вищі навчальні заклади, підготовка до екзаменів з мови, проходження практики на підприємствах за кордоном, кар’єрне зростання.

З нами Ви зможете швидко ознайомитися з основами, в тому числі, удосконалити знання української мови, котрі вже є. Наші спеціалісти підберуть для Вас відповідний курс з урахуванням побажань та рівня знання мови.
Крім того, у нас Ви зможете пройти курси для дітей та підлітків. Мама може вивчати мову разом з дитиною. Також навчання має багато переваг, серед котрих: можливість самостійно встановлювати інтенсивність занять, частоту та тривалість. Також є можливість редагування програми курсів. Ви можете займатися разом з дитиною чи провести час з користю для себе. В залежності від віку дитини, навчання не просто знайомить з новими словами, але і долучає до мелодики мови.

Ми використовуємо рольові ігри для кращого засвоєння нового матеріалу. Під час занять відбувається більш тісне знайомство з культурою, новими друзями-героями (персонажами книжок). Ви завжди зможете контролювати рівень втомленості дитини, вчасно відреагувати на можливі форс-мажорні обставини.

Курси української мови пропонують:

 • Навчання з використанням сучасних комунікативних методів стосовно засвоєння української мови;
 • Дружню невимушену атмосферу;
 • Навчання з педагогами-практиками;
 • Навчання в змішаних інтернаціональних групах;
 • Різноплановість культурних заходів;
 • Зручне розташування курсів;
 • Високу якість вивчення курсу.

Плюс до цього Ви залишитеся задоволеними цінами Навчального Центру!

Також ми пропонуємо пройти бізнес-курси української мови, які призначені для людей, чия робота передбачає спілкування з іноземними партнерами. Мета цього курсу – розвиток та покращення навичок ділової розмовної мови, подолання мовного бар’єра. Важливе місце в програмі курсу займає граматика української мови. Програмне наповнення курсу може змінюватися залежно від вимог клієнтів.

Вивчення української мови стало доступнішим з Навчальним Центром!

Ще статті за курсом: Курси польської мови.

Відео про курс:

Курси української мови: програма навчання. Базовий рівень.

Заняття №1.

I. Теорія.

1. Фонетика:

 • Український алфавіт;
 • Чергування голосних;
 • Чергування приголосних;
 • Спрощення;
 • Склад, наголос.

2. Орфоепія.

II. Практична частина:

 • Тестові завдання;
 • Читання уривків творів;
 • Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик";
 • Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

3. Домашнє завдання.

Заняття №2.

I. Теорія.

1. Лексикологія:

 • Омоніми;
 • Синоніми;
 • Антоніми;
 • Загальновживані та обмежені у вживанні слова;
 • Активні та пасивні слова;
 • Склад лексики за походженням.

2. Фразеологія.

II. Практична частина:

 • Вправи на граматичне засвоєння слів та словосполучень;
 • Тестові завдання;
 • Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик";
 • Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

3. Домашнє завдання.

Заняття №3.

I. Теорія.

1. Орфографія:

 • Правопис префіксів;
 • Правопис суфіксів;
 • Спрощення;
 • Правопис великої літери;
 • Правопис слів іншомовного походження;
 • Правопис складних слів;
 • Правила перенесення слова з рядка в рядок;
 • Правопис частки не з різними частинами мови;
 • Правила постановки апострофа та м’якого знака.

2. Морфеміка та словотвір.

II. Практична частина:

 • Вправи на граматичне засвоєння слів;
 • Тестові завдання;
 • Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик";
 • Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

Заняття №4.

I. Теорія.

1. Морфологія:

 • Іменник;
 • Прикметник;
 • Числівник;
 • Займенник;
 • Дієслово;
 • Дієприкметник;
 • Дієприслівник;
 • Прислівник;
 • Службові частини мови;
 • Вигук.

II. Практична частина:

 • Вправи на граматичне засвоєння слів;
 • Читання уривків творів, віршів;
 • Тестові завдання;
 • Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик";
 • Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

Заняття №5.

I. Теорія.

1. Синтаксис та пунктуація:

 • Словосполучення;
 • Речення;
 • Речення прості та складні;
 • Пряма та непряма мова;
 • Складне речення.

II. Практична частина:

 • Вправи на граматичне засвоєння слів та словосполучень;
 • Читання уривків творів, віршів;
 • Тестові завдання;
 • Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик";
 • Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

Програма курсу "Ділова українська мова".

Заняття №1.

I. Теорія.

 • Стилі сучасної української мови.
 • Класифікація ділових паперів.
 • Правила написання тексту документів.

II. Практична частина.

 • Розгляд, читання й обговорення стилів мовлення.
 • Запис слів, словосполучень та речень до словника "Антисуржик".

Заняття №2.

I. Теорія.

Документація особового складу:

 • Автобіографія;
 • Резюме;
 • Характеристика.

II. Практична частина.

 • Розгляд, читання й обговорення стилів мовлення.
 • Запис слів, словосполучень та речень до словника "Антисуржик".

Заняття №3.

I. Теорія.

1. Особисті офіційні документи:

 • Заява;
 • Доручення;
 • Розписка.

2. Протокол.

II. Практична частина.

 • Розгляд, читання й обговорення стилів мовлення.
 • Запис слів, словосполучень та речень до словника "Антисуржик".

Заняття №4.

I. Теорія.

Інформаційні документи:

 • Службові записки;
 • Доповідна записка;
 • Пояснювальна записка;
 • Оголошення;
 • Запрошення;
 • Телефонограма, телеграма.

II. Практична частина.

 • Розгляд, читання й обговорення стилів мовлення.
 • Запис слів, словосполучень та речень до словника "Антисуржик".

Заняття №5.

I. Теорія.

 • Загальна характеристика ділових листів.
 • Етикет ділового листування та використання мовних формул.

II. Практична частина.

 • Розгляд, читання й обговорення стилів мовлення.
 • Запис слів, словосполучень та речень до словника "Антисуржик".

Програма курсу "Розмовний".

Заняття №1.

1. Знайомство.

2. Диктант:

 • Написання невеликого диктанту;
 • Колективна перевірка диктанту;
 • Оцінювання.

3. Невербальні засоби комунікації.

4. Вправа "Візуальне відчуття".

 • Мета: удосконалення навичок сприйняття та уявлення одне одного.

5. Вправа "Сніданок з героєм".

 • Мета: потренувати вміння переконувати співрозмовника.

6. Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

7. Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик".

Заняття №2.

1. Тестування:

 • Написання;
 • Перевірка.

2. Невербальні засоби комунікації:

3. Вправа "Крізь скло".

 • Мета: формування взаєморозуміння партнерів зі спілкування на невербальному рівні.

4. Вправа "Дискусія".

 • Мета: формування та вдосконалення навичок спілкування.

5. Вправа "Передавання руху по колу".

 • Мета: удосконалення навичок координації та взаємодії, розвиток уяви та емпатії.

6. Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

7. Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик".

Заняття №3.

1. Переказ:

 • Читання тексту;
 • Написання переказу;
 • Перевірка.

2. Техніка активного слухання.

3. Опитування "Так" чи "Ні".

4. Вправа "Найнудніша розповідь".

 • Мета: формування та вдосконалення основних прийомів слухання.

5. Вправа "Диспут".

 • Мета: потренувати вміння переконувати співрозмовника.

6. Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

7. Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик".

Заняття №4.

1. Тестування:

 • Написання;
 • Перевірка.

2. Техніка активного слухання.

3. Вправа "Суперечка за присутності свідка".

 • Мета: закріплення навичок активного слухання.

4. Вправа "Карусель".

 • Мета: формування навичок швидкого реагування під час вступу в контакти з іншими людьми;

5. Вправа "Так".

 • Мета: удосконалення навичок емпатії та рефлексії.

6. Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

7. Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик".

Заняття №5.

1. Диктант:

 • Написання невеликого диктанту;
 • Колективна перевірка диктанту;
 • Оцінювання.

2. Комунікативні навички спілкування.

3. Вправа "Сім богатирів".

 • Мета: відпрацювати навички переконання, вміння знайти аргументи на користь своєї позиції.

4. Вправа "Передати одним словом".

 • Мета: зрозуміти важливість інтонації у процесі комунікації.

5. Вправа "Моя проблема у спілкуванні".

 • Мета: дізнатися, які проблеми існують у спілкуванні.

6. Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

7. Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик".

Фото учбового центру

Викладачі курсу

Владислава - Українська

Владислава - УкраїнськаВладислава закінчила філологічний факультет Івано – Франківського педагогічного інституту В. Стефаника,... Детальніше

Юлія - Венгерська

Юлія - ВенгерськаЮлія – досвідчений викладач, котрий постійно спілкується з носіями мови. Частин її роботи проходить в... Детальніше

Як проходить процес навчання

Немає сумнівів, що комп'ютерні курси - це Ваш шанс на успішне працевлаштування. На заняттях Ви будете не тільки отримувати знання від наших практикуючих викладачів, Ви ще й навчитеся застосовувати їх на практиці. Наші фахівці завжди допоможуть вирішити проблеми, не залишать без уваги жодне з Ваших питань, адже наша мета - навчити Вас якісно.

  Запис на курси через форму на сайті або по телефону
  Отримання навчальних матеріалів та інструкцій
  Теорія і практика в наших класах або віддалено
  Online-консультації по домашнім завданням
  Отримання сертифікату про закінчення курсу

Записатися

Переваги «IT Cтолиця»

  Зручне розташування
Ми знаходимося біля метро. Вам не доведеться витрачати час на дорогу
  Викладачі-практики
Наші викладачі - досвідчені практики, що мають величезний досвід
  З другом дешевше
Якщо ви приведете друга, то кожен отримає 50% знижку на навчання
  Якісно та недорого
Ми постійно поліпшуємо програми курсів і переглядаємо ціни
  Корпоративне навчання
Ми знаємо, як зробити роботу ваших співробітників більш ефективною
  Працевлаштування
Випускники мають можливість влаштуватися у провідні IT-компанії
  Невеликі групи
У наших групах від 2 до 3 чоловік, що дозволяє приділити увагу кожному
  Комфортні умови
Маємо в розпорядженні зручні класи, де панує позитивний настрій
  Працюємо по вихідним
Щоб у вас була можливість поєднувати навчання і роботу

Відгуки про нас

04.01.2023 Відгук про курси «Інженерна графіка в AutoCAD»

Спасибо большое за проведенные курсы AutoCAD. Они помогли заполнить «белые пятна», новой и полезной информацией. Материал был выложен... Детальніше

04.01.2023 Відгук про курси «3D MAX»

Я прошла курс 3D MAX. Очень довольна обучением. Преподаватель Андрей очень хорошо преподает свои предметы. Преподаватели: Кобзарь Андрей, Приходько... Детальніше

03.01.2023 Відгук про курс «3D MAX»

Прошла курс 3D max. Все понравилось, в том числе и преподаватель Андрей. Булгакова В. С. Детальніше

03.01.2023 Відгук про курс «Комп'ютерний дизайн в 3D MAX»

Прошол курс обучения по 3D MAX. Курсом доволен. Даже доволен тем, что за время обучения было два преподавателя, что дало возможность разногранию.... Детальніше

Часті питання та відповіді

Як дізнатися вартість навчання?

Вартість навчання залежить від обраного курсу, а також від типу навчання: індивідуально або в групі. Ціни вказані на нашому сайті на сторінці "Ціни", а також на сторінці курсу. Якщо у вас є питання - не соромтеся, задавайте їх за нашими телефонами або через контактні форми на сайті!

Який час навчання можливий?

Можливий час навчання зазначено на сторінці курсу. Зазвичай це ранкові (9:00-11:00, 11:00-13:00), денні (13:00-15:00, 15:00-17:00) і вечірні (17:00-19:00, 19:00-21:00) години. Крім того, є можливість навчатися і по вихідних!

Чи видаються у вас сертифікати?

Так. Абсолютно кожен студент учбового центру після закінчення курсів може замовити сертифікат, в котрому вказується інформація про курс, підтверджуєтеся його успішне закінчення.

Яким чином можна записатися на курси?

Для цього необхідно просто заповнити невелику on-line форму заявки на нашому сайті, або подзвонити за вказаним телефоном, або особисто прийти до нас в офіс.

Як і де харчуються наші слухачі?

Харчування слухачів, як таке, не передбачене договором та не входить до вартості курсу, реалізовується тільки за бажанням замовника.

Що включено до вартості курсів?

До вартості курсів входить безпосередньо заняття, методичні матеріали, котрі передбачені програмою.

Будьте в курсі новин Будьте завжди в курсі свіжих акцій і новин

Запис на курси

Передзвонити ?