Курси головного бухгалтера в Києві|Курси головних бухгалтерів Київ. - Онлайн курси

Навчальний Центр надає курси бухобліку, на яких можна отримати практичні заняття, а також ґрунтовну підготовку по бухгалтерському та податковому обліку. Наш Центр уже відрекомендував себе на ринку навчальних компаній, ми з гордістю заявляємо, що у наших випускників хороші можливості успішно працевлаштуватися та досягнути успіху на робочому місці та в кар’єрному рості. Курси бухобліку містять в собі ведення бухгалтерського обліку, податкового обліку, знайомство зі змінами звітності, правилами заповнення всіх форм звітності. Податковий облік часто терпить зміни, тому його ведення неможливе без постійного вивчення нормативної бази, її оновлень та доповнень.

В курсі всіх тонкощів завжди зобов’язаний бути головний бухгалтер, тільки він дійсно зі знанням справи зможе все пояснити. Саме тому у нас курси ведуть спеціалісти з багаторічним досвідом роботи за спеціальністю. На заняттях слухачі можуть вивчити теорію бухгалтерського обліку. Педагоги, які працюють у нас, підготують своїх підопічних до подальшої роботи бухгалтером чи головним бухгалтером.

Програма курсу бухобліку скомпонована з теоретичних лекцій та практичних занять. Більша частина матеріалу призначена саме для отримання практичних вмінь, адже вони важливі в роботі головного бухгалтера. Але не варто забувати і про теорію бухгалтерії, детальніше ось тут.

Учбовий Центр.

Наповнення матеріалу будується із врахуванням особливостей національних стандартів. Програма складається та оновлюється відповідно до світових стандартів. Наші спеціалісти використовують останні розроблені методики навчання. У нас Вам буде запропоновано індивідуальне складання графіку, короткий термін навчання, заняття ранком, вдень, ввечері, в робочі та вихідні дні. Також у нас постійно діє та оновлюється система знижок і акційних пропозицій, про які завжди можна дізнатися від консультантів. Окрім теорії та практичних вправ, наші педагоги також задають своїм підопічним ряд домашніх завдань, які потрібно виконувати та надавати на наступних зустрічах.

Після того як заняття підійдуть до свого логічного завершення, кожен зі слухачів програми пройде спеціальне тестування для контрольної перевірки знань, після успішного складення якого отримає спеціальний сертифікат. З його допомогою можна сміливо розраховувати на підвищення чи навіть шукати роботу з більш високою відповідно до Ваших знань зарплатнею.

Приходьте самі та приводьте з собою друзів та близьких, які також хочуть знати більше!

Ще статті по курсу: Курси бухгалтера з подальшим працевлаштуванням

Курси бухобліку. Головний бухгалтер: програма курсу. 

Податковий облік в Україні.

 • Українське податкове законодавство та його ключові принципи.
 • Права та обов’язки платників податків. Податкові агенти.
 • Права органів податкової служби.
 • Податки та збори. Їхні види ( місцеві та загальнодержавні).
 • Податкова звітність. Правила складання та подання документів податкової звітності в ДНС. Зміни в податковій звітності.
 • Податкові перевірки. Терміни, тривалість та періодичність їхніх проведень. Проведення планових та позапланових, камеральних документальних перевірок, оформлення результатів.
 • Штрафні санкції та пеня за виявлення порушення. Терміни давності в ході застосування штрафних санкцій.
 • Звітність в електронному вигляді. Створення нової організації. Налаштування програми для відповідного підприємства. Заповнення картки підприємства, інформації про керівництво, реєстрації в ПФУ та ДНС, співробітниках, контрагентах.
 • Робота з модулем «Реєстр звітів», налаштування реєстру. Створення, заповнення, редагування та перевірка складання звітності.
 • Зберігання, друк та перегляд звітів.
 • Імпортування звітності та інших бухгалтерських програм.
 • Зберігання звітів на які-небудь електронні накопичувачі.

ПДВ.

 • Платники ПДВ, добровільна та обов’язкова реєстрація. Анулювання реєстрації платника, наслідки анулювання.
 • Обов’язки за податками, дата їхнього виникнення. Встановлення бази та об’єкту оподаткування, місць постачання товарів та послуг.
 • Встановлення розміру ставки податку. Види операцій по нульовій та основній ставкам. Операції, що не покладаються податкам ПДВ.
 • Встановлення суми податку, термінів його сплати та бюджетне відшкодування.
 • Облік ПДВ в бухгалтерських рахунках. Основні проведення.
 • Податковий кредит, час його виникнення, правила встановлення та використання; редагування ПЗ та ПК. Правила використання плану рахунків в ході обліку ПДВ за допомогою 1С. Бухгалтерія.
 • Податкові накладні, внесення реквізитів, правила їх складання та передачі покупцям.
 • Найбільш часті помилки в ході оформлення податкових накладних. Нюанси використання програми 1С. Бухгалтерія 8.2 для виписки для редагування податкових накладних.
 • Правила та структура декларації по ПДВ. Варіанти та терміни подачі її в ДНС. Користування програмою 1С Бухгалтерія 8.2 в ході заповнення декларації по ПДВ.
 • Реєстр податкових накладних, його функції та правила ведення та пред’явлення в ДНС.

Податок на дохід.

 • Хто є платником податку на дохід. Об’єкти, база, порядок нарахування та ставки податку.
 • Встановлення доходів та їх змісту. Визнання витрат в податковому обліку. Особливості витрат в ході подвійного оподаткування.
 • Амортизація, як невіддільна частина витрат підприємства. Групи, об’єкти, терміни, порядок та методи нарахування амортизації.
 • Відбивання результатів амортизації в декларації про дохід;
 • Оподаткування особливих видів операцій: комісійної торгівлі, валютних, сумнівних та безнадійних заборгованостей.
 • Правила бухгалтерського обліку податку на дохід. Відбивання на рахунках бухобліку доходів, витрат, нарахувань та платежів податків на дохід. Ключові бухгалтерські проведення. Дані бухгалтерського обліку в ході складення декларації по доходу.
 • Схема декларації про дохід. Основні правила її складання та заповнення. Відбивання у звітності різних видів доходів та витрат.
 • Варіанти та терміни передачі декларації по ДНС.
 • Формування декларації про дохід з використанням програми 1С.

ПДФЛ (податок з доходів фізичних осіб).

 • Платники, об’єкт та база оподаткування. Негрошові доходи, натуральний коефіцієнт.
 • Податкові ставки. Правила нарахування, сплати та утримання ПДФЛ в бюджет. Облік в бухгалтерії.
 • Нюанси використання ПДФЛ в господарчих операціях: навчання на засоби підприємства, оренда, ГПД, додаткові блага, прострочені підзвітні суми.
 • Початок роботи з програмою. Проводки та операції.
 • Створення інформаційної бази. Правила введення первинної облікової інформації про підприємство. Встановлення облікової політики.
 • Роботи в конфігураторі. Додавання користувачів та присвоєння їм прав, паролі при вході в програму, збереження та відновлення баз даних.
 • Внесення інформації в довідники: контрагенти, співробітники, необоротні активи, рахунки фірми та інше.
 • Аналітичний та синтетичний облік. Знайомство з планом рахунків. Додавання додаткових субрахунків, субконто, основні правила обліку за рахунками.
 • Ручне введення проводок. Журнал операцій. Введення проводок за допомогою копіювання. Перегляд здійснених операцій та проводок.
 • Звіт для керівника. Друк звітів. Робота з панеллю функцій. Правила введення початкових залишків. 

Операції з ТМЦ.

 • Надходження та оформлення ТМЦ (товарів для продажу, запасів для виробництва, товарів для внутрішнього використання: палива, канцтоварів та інше).
 • Розподіл ТЗВ та інших витрат на придбання ТМЦ (в собівартості ТМЦ чи в складі окремого рахунку).
 • Оформлення націнок та знижок на ТМЦ, механізм встановлення та зміни ціни, введення інформації в таблиці методом підбору.
 • Операції всередині складського обліку: переоцінка та переміщення ТМЦ, уцінка та дооцінка ТМЦ на складах.
 • Правила відбивання в програмі інвентаризації. Надлишки та нестачі. Внесення змін в податкове призначення запасів, редагування податкового кредиту ПДВ.
 • Пропорційний розподіл ПДВ.
 • Підготовка та реєстрація податкових накладних. Операції по редагуванню.
 • Списання ТМЦ для особистого використання.
 • Списання та оприбуткування малоцінних активів (наприклад, спецодягу).
 • Облік періодичних видань, передоплати за операціями оренди, використання рахунку 39 («Витрати майбутніх періодів»).

Розрахунки з покупцями, з постачальниками.

 • Внесення нової організації в списки «Контрагенти». Правила заповнення картки контрагента.
 • Вивчення плану рахунків та правил розрахунків з контрагентами.
 • Операції з надходженнями від постачальників, поверненнями постачальникам, податковий кредит.
 • Операції з покупцями, операції повернення від покупців, внесення змін в податкові обов’язки.
 • Звірення взаєморозрахунків, інвентаризація розрахунків з контрагентами.
 • Правила проведення взаємозаліків, списання безнадійної заборгованості, перенесення заборгованості.
 • Операції з продажу та придбання послуг.
 • Принципи відображення в обліку процесів комісійної торгівлі (з боку комітенту та комісіонера).

Операції з НМА та ОЗ.

 • Облік надходження ОС та НМА: внесення в статутний капітал, покупка, вільне отримання, прихід від підзвітної особи.
 • Правила оформлення додаткових витрат та інше.
 • Правила ведення в експлуатацію НМА та ОС, встановлення методів амортизації, варіантів та термінів списання витрат стосовно амортизації.
 • Будування (створення) ОС та НМА своїми силами, формування їхньої початкової вартості.
 • Облік витрат на ремонт та покращення ОС та НМА в податковому та бухгалтерському обліку.
 • Амортизація ОС та НМА. Зміна термінів та способів амортизації. Використання методу виробничої амортизації.
 • Процедура списання, продажу, переміщення, інвентаризації, консервації ОС та НМА.
 • Редагування податкового використання ОС та НМА.
 • Створення за допомогою програми актів прийняття до обліку, списання, інвентарних карток та відомостей ОС та НМА.
 • Безготівкові та готівкові розрахунки (банк, каса).
 • ПКО та ВКО. Касова книга, журнал касових документів. Рух безготівкових та готівкових грошових засобів.
 • Платіжні доручення, правила їхнього заповнення.
 • Оброблення даних банківських виписок. Формування виписок за різні періоди.
 • Оформлення витрат стосовно ВКО, нарахування доходів стосовно залишків.
 • Використання декількох банківських рахунків (корпоративних та депозитних).
 • Кадри та оплата праці.

Ви можете для себе вибрати і інші курси бухобліку:

Курсы 1С для бухгалтеров в Киеве.

Головний бухгалтер

Курсы 1С для бухгалтеров в Киеве.

Теорія бух. обліку

Курсы 1С для бухгалтеров в Киеве.

1С 8 - Практика

Курсы 1С для бухгалтеров в Киеве.

Головний бухгалтер + 1С 8

Фото учбового центру

Викладачі курсу

Тетяна - Бухгалтер

Тетяна - БухгалтерДосвідчений спеціаліст в галузі бухгалтерського обліку, податковий консультант та бізнес – тренер.... Детальніше

Олена - Бухгалтер

Олена - БухгалтерНаш викладач бухгалтерських курсів – Олена. Вона спеціалізується на організації роботи підприємства... Детальніше

Як проходить процес навчання

Немає сумнівів, що комп'ютерні курси - це Ваш шанс на успішне працевлаштування. На заняттях Ви будете не тільки отримувати знання від наших практикуючих викладачів, Ви ще й навчитеся застосовувати їх на практиці. Наші фахівці завжди допоможуть вирішити проблеми, не залишать без уваги жодне з Ваших питань, адже наша мета - навчити Вас якісно.

  Запис на курси через форму на сайті або по телефону
  Отримання навчальних матеріалів та інструкцій
  Теорія і практика в наших класах або віддалено
  Online-консультації по домашнім завданням
  Отримання сертифікату про закінчення курсу

Записатися

Переваги «IT Cтолиця»

  Зручне розташування
Ми знаходимося біля метро. Вам не доведеться витрачати час на дорогу
  Викладачі-практики
Наші викладачі - досвідчені практики, що мають величезний досвід
  З другом дешевше
Якщо ви приведете друга, то кожен отримає 50% знижку на навчання
  Якісно та недорого
Ми постійно поліпшуємо програми курсів і переглядаємо ціни
  Корпоративне навчання
Ми знаємо, як зробити роботу ваших співробітників більш ефективною
  Працевлаштування
Випускники мають можливість влаштуватися у провідні IT-компанії
  Невеликі групи
У наших групах від 2 до 3 чоловік, що дозволяє приділити увагу кожному
  Комфортні умови
Маємо в розпорядженні зручні класи, де панує позитивний настрій
  Працюємо по вихідним
Щоб у вас була можливість поєднувати навчання і роботу

Відгуки про нас

04.01.2023 Відгук про курси «Інженерна графіка в AutoCAD»

Спасибо большое за проведенные курсы AutoCAD. Они помогли заполнить «белые пятна», новой и полезной информацией. Материал был выложен... Детальніше

04.01.2023 Відгук про курси «3D MAX»

Я прошла курс 3D MAX. Очень довольна обучением. Преподаватель Андрей очень хорошо преподает свои предметы. Преподаватели: Кобзарь Андрей, Приходько... Детальніше

03.01.2023 Відгук про курс «3D MAX»

Прошла курс 3D max. Все понравилось, в том числе и преподаватель Андрей. Булгакова В. С. Детальніше

03.01.2023 Відгук про курс «Комп'ютерний дизайн в 3D MAX»

Прошол курс обучения по 3D MAX. Курсом доволен. Даже доволен тем, что за время обучения было два преподавателя, что дало возможность разногранию.... Детальніше

Часті питання та відповіді

Як дізнатися вартість навчання?

Вартість навчання залежить від обраного курсу, а також від типу навчання: індивідуально або в групі. Ціни вказані на нашому сайті на сторінці "Ціни", а також на сторінці курсу. Якщо у вас є питання - не соромтеся, задавайте їх за нашими телефонами або через контактні форми на сайті!

Який час навчання можливий?

Можливий час навчання зазначено на сторінці курсу. Зазвичай це ранкові (9:00-11:00, 11:00-13:00), денні (13:00-15:00, 15:00-17:00) і вечірні (17:00-19:00, 19:00-21:00) години. Крім того, є можливість навчатися і по вихідних!

Чи видаються у вас сертифікати?

Так. Абсолютно кожен студент учбового центру після закінчення курсів може замовити сертифікат, в котрому вказується інформація про курс, підтверджуєтеся його успішне закінчення.

Яким чином можна записатися на курси?

Для цього необхідно просто заповнити невелику on-line форму заявки на нашому сайті, або подзвонити за вказаним телефоном, або особисто прийти до нас в офіс.

Як і де харчуються наші слухачі?

Харчування слухачів, як таке, не передбачене договором та не входить до вартості курсу, реалізовується тільки за бажанням замовника.

Що включено до вартості курсів?

До вартості курсів входить безпосередньо заняття, методичні матеріали, котрі передбачені програмою.

Будьте в курсі новин Будьте завжди в курсі свіжих акцій і новин

Запис на курси

Передзвонити ?