Курси бухгалтера в комплексі з 1С 8 + головний бухгалтер +
електронна звітність в Києві. Рівень № 3

Курси бухгалтера в комплексі з 1С 8 + головний бухгалтер + електронна звітність в Києві. Рівень № 3Професія бухгалтера володіє древнім корінням. Вперше бухгалтерська діяльність була відмічена в часи Древньої Індії. На той час подібні спеціалісти працювали у галузі обліку сільськогосподарського виробництва. Сьогодні послуги бухгалтера відрізняються окремим попитом. Цей працівник виконує величезний обсяг робіт і його діяльність завжди достойно сплачується. До того ж, праця бухгалтера завжди шанується та цінується керівництвом, хоча до неї завжди висуваються окремі високі вимоги.

Учбовий Центр пропонує всім охочим вивчати бухгалтерську діяльність, записатися на курс «Бухгалтер у комплексі 1С8 + головний бухгалтер + електронна звітність». Програма такого навчання була продумана для практикуючих бухгалтерів, котрі мають потребу в заповненні прогалин у своїй обізнаності; також всіх тих громадян, що застосовують можливість цієї галузі у своїй роботі – економісти, менеджери, фінансисти; та для керівників.


Про що можна дізнатися детальніше, записавшись на курс «Бухгалтер у комплексі 1С8 + головний бухгалтер + електронна звітність»:

 • про облік фінансів у касі;
 • про бухгалтерський звіт запасів;
 • про реалізацію розрахунків з постачальниками та покупцями;
 • про оформлення повернення постачальникам;
 • про редагування податкового кредиту;
 • про ставки податку;
 • про електронну звітність;
 • про структуру декларації про дохід;
 • про податкову накладну.

В цілому, наші викладачі намагатимуться сформувати зі своїх учнів грамотних спеціалістів, котрі будуть компетентні у виконанні своїх обов’язків та зможуть займатися реалізацією різноманітних бухгалтерських операцій. Для цього Учбовий Центр і закріплює за кожним учнем практикуючого спеціаліста з достойним досвідом зайнятості в цій галузі, котрий, дійсно, може навчити свого підопічного, а не просто вичитати встановлену програму курсу. Кожне заняття це окрема дружня бесіда між наставником та його учнем, під час котрого Ваша активна участь тільки вітається.

Оскільки форма проведення курсу дозволяє займатися одночасно з декількома учнями, тоді просимо відвідувачів звернути увагу, що, якщо Ви вже працюєте на якомусь підприємстві – запрошуйте своїх співробітників на курси для отримання нових знань чи ж, якщо у Вас є близькі – знайомі, що цікавляться бухгалтерією – ласкаво просимо! Під час одного заняття викладачі готові займатися з кількістю до трьох осіб, аби мати фізичні та часові ресурси для роботи з кожним з них. Якщо ж Ви зацікавлені в індивідуальному вивченні курсу «Бухгалтер у комплексі 1С8 + головний бухгалтер + електронна звітність», тоді пропонуємо свою допомогу і в цьому!

Графік відвідування загальний для всіх та полягає він в тому, що кожен займається його встановленням, заручившись допомогою свого викладача та, за необхідності, адміністратора, котрі допомагають в розробці. Враховуйте той фактор, що на відміну від інших територій, що надають подібні послуги, Учбовий Центр не закритий на вихідних, а повністю готовий приймати учнів. Ми працюємо до пізнього вечора, тому, якщо у Вас не виходить навчатися в денний час – не турбуйтеся, наш колектив завжди підбере оптимальний час проведення занять!  

Команда території забезпечує всіх тих клієнтів, що успішно закінчили курс, сертифікатами, котрі можуть стати важливими для їхнього наступного працевлаштування чи ж підвищення кар’єрним шляхом.

Складається кожне заняття з теорії та практики, а також викладач задає домашнє завдання, аби на початку наступної зустрічі її перевірити та подивитися, яких результатів досяг йо учень під час самостійної діяльності.

Зверніть увагу на те, що курс «Бухгалтер у комплексі 1С8 + головний бухгалтер + електронна звітність» не буде коштувати нашим клієнтам величезних витрат. Колектив Учбового – освітнього центру працює на якість та докладає всі свої зусилля для того, аби навчання для людей було підйомним. Беріть участь в наших акціях та відчуйте це!

Записаться
1 Бухоблік для головних бухгалтерів. Записаться
2 Курси кадрового документообороту на підприємстві. Записаться
3 Курси головного бухгалтера (фінансова та податкова звітності) + електронна звітність. Записаться

Курси бухгалтера в комплексі з 1С 8 + головний бухгалтер +
електронна звітність: Учбова програма курсу. Рівень № 3

Тема 1. Ознайомлення з рахунками бухгалтерського обліку

 • Що собою являє бухгалтерський облік.
 • Бухгалтерський баланс це.
 • Дебет, Кредит, Сальдо це.
 • Суть системи подвійного запису.
 • Який зв’язок існує між рахунками та балансами.
 • Практика.

Тема 2. Формування підприємства

 • Суть статного фонду.
 • Як відбуваються розрахунки із засновниками.
 • Суть КВЕДів.
 • Як реалізовується реєстрація підприємства в ЄДРПОУ.
 • Як відбувається реєстрація в податковій інспекції.
 • Як відбувається ліцензування підприємницької діяльності.
 • Практика.

Тема 3. Суть обліку створення та редагування статутного капіталу

 • Проводки.
 • Як відображаються господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
 • Суть обліку статутного капіталу та розрахунків із засновниками.
 • Практика.

Тема 4. Первинна документація

 • Розгляд первинної документації.
 • Алгоритм оформлення та відображення первинної документації в 1С8.
 • Практика.

Тема 5. Суть обліку фінансів на чинному рахунку

 • Як відбувається відкриття рахунків у банках.
 • Алгоритм облікового ведення на чинному рахунку.
 • Розгляд відображення господарських операцій на рахунках бухоблікуа.
 • Практика.

Тема 6. Суть обліку фінансів у касі

 • Характеристика бухобліку фінансів в касі.
 • Огляд Договору про матеріальну відповідальність касира.
 • Як відбувається реєстрація та оформлення РКО та ПКО.
 • Прийоми формування касової книги.
 • Характеристика створення статей, відносно руху безготівкового та готівкового фінансування.
 • Як відбувається інвентаризація фінансів у касі.
 • Практика.

Тема 7. Характеристика обліку запасів

 • Знайомство з нормативною базою організації обліку запасів.
 • Бухгалтерський облік запасів це.
 • Ознайомлення з первинними документами, відносно обліку запасів.
 • Як відбувається передання МШП в експлуатацію.
 • Ознайомлення з МШП – списанням.
 • Як реалізовується списання запасів для особистого використання.
 • Як відбувається оформлення операцій, відносно внутрішньоскладського обліку.
 • Розгляд відображення результатів інвентаризації в 1С8 – програмі.
 • Практика.

Тема 8. Ознайомлення з розрахунками, відносно постачальників та покупців

 • Характеристика обліку розрахунків з підрядниками та постачальниками.
 • Знайомство зі схемою розрахунків та рахунків з контрагентами.
 • Як відбувається облік операцій, відносно надходжень від постачальників.
 • Прийоми оформлення повернення постачальникам.
 • Як відбувається редагування податкового кредиту.
 • Прийоми проведення звірення взаєморозрахунків з контрагентами.
 • Суть інвентаризації рахунків.
 • Зміст бухгалтерського обліку податку, відносно доданої вартості.
 • Практика.

Тема 9. Суть обліку обов’язків по займам

 • Розгляд обліку довготривалих та короткотривалих кредитів.
 • Суть відображення господарських операцій на рахунках бухобліку.
 • Практика.

Тема 10. Суть обліку основних засобів

 • Характеристика обліку основних засобів.
 • Як відбувається амортизація.
 • Суть надходження ОЗ.
 • Як реалізовується введення в експлуатацію ОЗ.
 • ОЗ: переміщення та списання.
 • ОЗ – інвентаризація.
 • Як відбувається створення в програмі актів, відносно прийняття до обліку, відомостей амортизації, списань, а також ОЗ – інвентарних карток.
 • Практика.

Тема 11. Характеристика обліку МНМА

 • Малоцінні необоротні матеріальні активи це.
 • Поріг малоцінності це.
 • Як відбувається облік МНМА.
 • Як відбувається амортизація МНМА.
 • МНМА: вибуття та списання.
 • Практика.

Тема 12. Характеристика обліку НМА

 • Суть бухгалтерського обліку НМА.
 • Як відбувається надходження НМА.
 • Як відбувається введення в експлуатацію НМА.
 • Алгоритм списання НМА
 • Розгляд НМА – інвентаризації.
 • Практика.

Тема 13. Характеристика обліку кадрів та затрат, відносно оплати роботи

 • Ознайомлення зі штатним розкладом
 • Ознайомлення з особовою карткою
 • Як відбувається прийом людини на роботу
 • Знайомство з алгоритмом заповнення довідників фізосіб та працівників підприємства
 • Як відбувається введення інформації про працівників, котрі були прийняті
 • Як відбувається редагування інформації, відносно працівників
 • Знайомство з табелем обліку робочого часу
 • Як проходять виплати та нарахування заробітної плати працівникам два раз протягом місяця
 • Як реалізується розрахунок відпускних
 • Яким чином нараховуються відпускні
 • Як відбувається розрахунок компенсації під час звільнення працівника підприємства
 • Як відбувається розрахунок відпустки, відносно вагітності та пологів
 • Прийоми розрахунку лікарняних
 • Побудова планових нарахувань
 • Яким чином планові нарахування відображаються в програмі
 • Прийом створення довідок про доходи працівників підприємства
 • Прийоми формування зведень, відносно нарахувань в фонди.
 • Практика.

Тема 14. Суть обліку витрат з підзвітними особами

 • Як відбувається видача фінансів під звіт.
 • Знайомство з алгоритмом оформлення авансового звіту, відносно витрат на відрядження.
 • Знайомство з алгоритмом повернення підзвітних сум чи ж компенсації перевитрат.
 • Практика.

Тема 15. Суть обліку витрат та доходів

 • Дохід це.
 • Що входить у його зміст.
 • Яким чином класифікуються доходи.
 • Витрати.
 • Практика.

Тема 16. Характеристика виробництва та готового продукту

 • Як відбувається облік готового асортименту.
 • Зміст бухобліку витрат, відносно виробництва.
 • Практика.

Тема 17. Характеристика фінансового результату

 • Прийоми встановлення доходу чи ж збитку з бухобліку.
 • Алгоритм віднесення витрат на фінансовий результат.
 • Алгоритм віднесення витрат на фінансовий результат.
 • Практика.

Модуль 2. Податковий облік

Тема 1. Характеристика податкового обліку в нашій країні

 • Що собою являє податкове законодавство
 • Знайомство з центральними його принципами
 • Податок це
 • Збір це
 • Огляд видів податків
 • Огляд видів зборів
 • Знайомство з податковими агентами
 • Ознайомлення з правами органів державної податкової служби
 • Зміст податкової звітності
 • Яким чином вводяться правлення в податкову звітність
 • Ознайомлення з різновидами податкових перевірок
 • Суть штрафних санкцій т пені, відносно порушення податкового законодавства.
 • Практика.

Тема 2. Зміст податку, відносно доданої вартості

 • Платники податку це
 • Реєстрація платників ПДВ: на добровільній основі та на обов’язковій
 • Що собою являють податкові обов’язки
 • Що собою являють розміри ставок самого податку
 • Податковий кредит це
 • Як встановлюється сума податку
 • Знайомство з бухгалтерським обліком ПДВ
 • Що собою являє податкова накладна
 • Яким помилок частіше всього припускаються під час формування податкової накладної
 • Характерні ознаки використання 1С – програми
 • Як створюється уточню вальний розрахунок, відносно 1С
 • Електронна звітність це.
 • Практика.

Тема 3. Характеристика загальної системи оподаткування

 • Як відбувається розрахунок податку на прибуток.
 • Амортизація.
 • Суть бухгалтерського обліку, відносно податку на прибуток.
 • Яка структура декларації про дохід.
 • ФЛП.
 • Практика.

Тема 4. Суть податку з прибутку фізосіб

 • Суть ставок податку.
 • Яким чином нарається утримання та сплачується ПДФО – в бюджет.
 • Знайомство з характерними ознаками ПДФО – використання в ряді господарських операцій.
 • Що собою являє податкова соціальна пільга.
 • Використання програми 1С.
 • Практика.

Тема 5. Характеристика соціального внеску

 • Ознайомлення з постачальниками, об’єктами та ставками ЄСВ.
 • Знайомство з базою для ЄСВ нарахування.
 • Знайомство з алгоритмом сплати та нарахування ЄСВ.
 • Як відбувається нарахування сплати ЄСВ, відносно виплат працівникам підприємства.
 • Суть електронної звітності.
 • Практика.

Тема 6. Характеристика фінансової звітності

 • Що необхідно для того, аби сформувати та надати фінансову звітність.
 • Фінансові результати та фінансовий баланс.
 • Електронна звітність.
 • Використання 1С.

Тема 7. Знайомство зі спрощеною системою оподаткування

 • Характеристика платників єдиного податку.
 • Огляд об’єкта та бази, відносно нарахування податку.
 • Алгоритм встановлення податків.
 • Суть єдиного податку для юросіб 3% та ПДВ.
 • Суть єдиного податку для юрсосіб 5%.
 • Суть єдиного податку для фізосіб.
 • Електронна звітність.
 • Використання 1С.
 • Практика.

Додаткова інформація про курс

Вартість навчання

Група:
3950 грн.

Індивід.:
4150 грн.

Тривалість навчання:

Група:
14 зан по 3 год.

Індивід.:
14 зан по 1.5 год.

Графік навчання:

Ранок: (9:00-11:00), (11:00-13:00)
День: (13:00-15:00), (15:00-17:00)
Вечір: (17:00-19:00), (19:00-21:00)
Вихідні: субота та неділя

Викладачі даного курсу

Тетяна - Бухгалтер

Досвідчений спеціаліст в галузі бухгалтерського обліку, податковий консультант та бізнес – тренер. Практикуючий аудитор. Викладання відрізняється простим викладом матеріалу та увагою до кожного...

Олена - Бухгалтер

Наш викладач бухгалтерських курсів – Олена. Вона спеціалізується на організації роботи підприємства (реєстрація та реорганізація); ведення обліку підприємства – управлінського, бухгалтерського та...

Відгуки учнів

Відгуки учнів

Відгуки учнів

Всі відгуки правдиві та зафіксовані власноруч слухачами в книзі відгуків, що зберігається в офісі учбового центру.
Детальніше

Фото класів

Фото класів

Фото класів

Сучасні учбові класи та аудиторії, потужні комп’ютери – все це спрямовано на отримання якісної та доступної освіти.
Детальніше

Історія компанії

Історія компанії

Історія компанії

ITСтолиця – це провідний центр спеціалізованого навчання, працюючий з 2006 року. Ми пропонуємо більше 90 курсів та тренінгів.
Детальніше

Наші клієнти

Наші клієнти

Наші клієнти

Нашими клієнтами є компанії з різноманітних галузей бізнесу, ринків та тематик. Більшість успішних клієнтів стають постійними партнерами.
Детальніше

Використовувані технології

Наші контакти

Бул. Лесі Українки, 26 Б, оф 302
Вул. Марини Раскової (Сверстюка), 13, оф 1004
Провулок, Тбіліський 4/10, оф. 304
Пр-т Московський (Степана Бандери), 16, оф. 316
Вул. Лариси Руденко 6а

Телефони та e-mail:

+380 (44) 334-42-65; +380 (93) 502-15-28
+380 (97) 943-28-33; +380 (50) 071-31-92

mailbox@itstolytsa.ua

Ми в соц. мережах:

Письмо керівництву

Тут Ви можете написати листа керівництву навчального центру email - boss@itstolytsa.ua. Кожне питання не залишиться без уваги. Відповідь буде доставлений на Ваш Еmail протягом доби.

Зверніть увагу!

Якщо у Вас питання, які стосуються графіка курсів, формування груп або розцінки навчання, будь ласка, задавайте їх по телефону або на email mailbox@itstolytsa.ua.

.
ITStolytsa.ua - Учебно-образовательный центр