Курси української мови в Києві.

Курси української мови Київ.Питання необхідності вивчення іноземних мов набуває більшої актуальності. Воно ставить перед задачею студентів, школярів, бізнесменів та інших.

Українська мова – одна зі слов’янських. Більшість її носіїв, звичайно ж, українці, але варто не забувати, що вони також мешкають у Росії, Польщі, Словаччині, Канаді, Угорщині, США та багатьох інших країнах.

Наші курси української мови підходять як для українців, так і для іноземних слухачів. Вони дозволять вивчити українську мову за досить короткий термін. Цілі вивчення української мови бувають різноманітними: вступ у вищі навчальні заклади, підготовка до екзаменів з мови, проходження практики на підприємствах за кордоном, кар’єрне зростання.


З нами Ви зможете швидко ознайомитися з основами, в тому числі, удосконалити знання української мови, котрі вже є. Наші спеціалісти підберуть для Вас відповідний курс з урахуванням побажань та рівня знання мови.

Крім того, у нас Ви зможете пройти курси для дітей та підлітків. Мама може вивчати мову разом з дитиною. Також навчання має багато переваг, серед котрих: можливість самостійно встановлювати інтенсивність занять, частоту та тривалість. Також є можливість редагування програми курсів. Ви можете займатися разом з дитиною чи провести час з користю для себе. В залежності від віку дитини, навчання не просто знайомить з новими словами, але і долучає до мелодики мови.

Ми використовуємо рольові ігри для кращого засвоєння нового матеріалу. Під час занять відбувається більш тісне знайомство з культурою, новими друзями-героями (персонажами книжок). Ви завжди зможете контролювати рівень втомленості дитини, вчасно відреагувати на можливі форс-мажорні обставини.

Курси української мови пропонують:

 • Навчання з використанням сучасних комунікативних методів стосовно засвоєння української мови;
 • Дружню невимушену атмосферу;
 • Навчання з педагогами-практиками;
 • Навчання в змішаних інтернаціональних групах;
 • Різноплановість культурних заходів;
 • Зручне розташування курсів;
 • Високу якість вивчення курсу.

Плюс до цього Ви залишитеся задоволеними цінами Навчального Центру!

Також ми пропонуємо пройти бізнес-курси української мови, які призначені для людей, чия робота передбачає спілкування з іноземними партнерами. Мета цього курсу – розвиток та покращення навичок ділової розмовної мови, подолання мовного бар’єра. Важливе місце в програмі курсу займає граматика української мови. Програмне наповнення курсу може змінюватися залежно від вимог клієнтів.

Вивчення української мови стало доступнішим з Навчальним Центром!

Ще статті за курсом: Курси польської мови.

Наші курси української мови дадуть:

Курси української мови Київ. Програма навчання.

Курси української мови: програма навчання. Базовий рівень.

Заняття №1.

I. Теорія.

1. Фонетика:

 • Український алфавіт;
 • Чергування голосних;
 • Чергування приголосних;
 • Спрощення;
 • Склад, наголос.

2. Орфоепія.

II. Практична частина:

 • Тестові завдання;
 • Читання уривків творів;
 • Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик";
 • Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

3. Домашнє завдання.

Заняття №2.

I. Теорія.

1. Лексикологія:

 • Омоніми;
 • Синоніми;
 • Антоніми;
 • Загальновживані та обмежені у вживанні слова;
 • Активні та пасивні слова;
 • Склад лексики за походженням.

2. Фразеологія.

II. Практична частина:

 • Вправи на граматичне засвоєння слів та словосполучень;
 • Тестові завдання;
 • Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик";
 • Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

3. Домашнє завдання.

Заняття №3.

I. Теорія.

1. Орфографія:

 • Правопис префіксів;
 • Правопис суфіксів;
 • Спрощення;
 • Правопис великої літери;
 • Правопис слів іншомовного походження;
 • Правопис складних слів;
 • Правила перенесення слова з рядка в рядок;
 • Правопис частки не з різними частинами мови;
 • Правила постановки апострофа та м’якого знака.

2. Морфеміка та словотвір.

II. Практична частина:

 • Вправи на граматичне засвоєння слів;
 • Тестові завдання;
 • Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик";
 • Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

Заняття №4.

I. Теорія.

1. Морфологія:

 • Іменник;
 • Прикметник;
 • Числівник;
 • Займенник;
 • Дієслово;
 • Дієприкметник;
 • Дієприслівник;
 • Прислівник;
 • Службові частини мови;
 • Вигук.

II. Практична частина:

 • Вправи на граматичне засвоєння слів;
 • Читання уривків творів, віршів;
 • Тестові завдання;
 • Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик";
 • Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

Заняття №5.

I. Теорія.

1. Синтаксис та пунктуація:

 • Словосполучення;
 • Речення;
 • Речення прості та складні;
 • Пряма та непряма мова;
 • Складне речення.

II. Практична частина:

 • Вправи на граматичне засвоєння слів та словосполучень;
 • Читання уривків творів, віршів;
 • Тестові завдання;
 • Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик";
 • Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

Програма курсу "Ділова українська мова".

Заняття №1.

I. Теорія.

 • Стилі сучасної української мови.
 • Класифікація ділових паперів.
 • Правила написання тексту документів.

II. Практична частина.

 • Розгляд, читання й обговорення стилів мовлення.
 • Запис слів, словосполучень та речень до словника "Антисуржик".

Заняття №2.

I. Теорія.

Документація особового складу:

 • Автобіографія;
 • Резюме;
 • Характеристика.

II. Практична частина.

 • Розгляд, читання й обговорення стилів мовлення.
 • Запис слів, словосполучень та речень до словника "Антисуржик".

Заняття №3.

I. Теорія.

1. Особисті офіційні документи:

 • Заява;
 • Доручення;
 • Розписка.

2. Протокол.

II. Практична частина.

 • Розгляд, читання й обговорення стилів мовлення.
 • Запис слів, словосполучень та речень до словника "Антисуржик".

Заняття №4.

I. Теорія.

Інформаційні документи:

 • Службові записки;
 • Доповідна записка;
 • Пояснювальна записка;
 • Оголошення;
 • Запрошення;
 • Телефонограма, телеграма.

II. Практична частина.

 • Розгляд, читання й обговорення стилів мовлення.
 • Запис слів, словосполучень та речень до словника "Антисуржик".

Заняття №5.

I. Теорія.

 • Загальна характеристика ділових листів.
 • Етикет ділового листування та використання мовних формул.

II. Практична частина.

 • Розгляд, читання й обговорення стилів мовлення.
 • Запис слів, словосполучень та речень до словника "Антисуржик".

Програма курсу "Розмовний".

Заняття №1.

1. Знайомство.

2. Диктант:

 • Написання невеликого диктанту;
 • Колективна перевірка диктанту;
 • Оцінювання.

3. Невербальні засоби комунікації.

4. Вправа "Візуальне відчуття".

 • Мета: удосконалення навичок сприйняття та уявлення одне одного.

5. Вправа "Сніданок з героєм".

 • Мета: потренувати вміння переконувати співрозмовника.

6. Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

7. Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик".

Заняття №2.

1. Тестування:

 • Написання;
 • Перевірка.

2. Невербальні засоби комунікації:

3. Вправа "Крізь скло".

 • Мета: формування взаєморозуміння партнерів зі спілкування на невербальному рівні.

4. Вправа "Дискусія".

 • Мета: формування та вдосконалення навичок спілкування.

5. Вправа "Передавання руху по колу".

 • Мета: удосконалення навичок координації та взаємодії, розвиток уяви та емпатії.

6. Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

7. Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик".

Заняття №3.

1. Переказ:

 • Читання тексту;
 • Написання переказу;
 • Перевірка.

2. Техніка активного слухання.

3. Опитування "Так" чи "Ні".

4. Вправа "Найнудніша розповідь".

 • Мета: формування та вдосконалення основних прийомів слухання.

5. Вправа "Диспут".

 • Мета: потренувати вміння переконувати співрозмовника.

6. Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

7. Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик".

Заняття №4.

1. Тестування:

 • Написання;
 • Перевірка.

2. Техніка активного слухання.

3. Вправа "Суперечка за присутності свідка".

 • Мета: закріплення навичок активного слухання.

4. Вправа "Карусель".

 • Мета: формування навичок швидкого реагування під час вступу в контакти з іншими людьми;

5. Вправа "Так".

 • Мета: удосконалення навичок емпатії та рефлексії.

6. Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

7. Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик".

Заняття №5.

1. Диктант:

 • Написання невеликого диктанту;
 • Колективна перевірка диктанту;
 • Оцінювання.

2. Комунікативні навички спілкування.

3. Вправа "Сім богатирів".

 • Мета: відпрацювати навички переконання, вміння знайти аргументи на користь своєї позиції.

4. Вправа "Передати одним словом".

 • Мета: зрозуміти важливість інтонації у процесі комунікації.

5. Вправа "Моя проблема у спілкуванні".

 • Мета: дізнатися, які проблеми існують у спілкуванні.

6. Розгляд, читання та обговорення статей професійного спрямування.

7. Запис слів та словосполучень до словника "Антисуржик".

Додаткова інформація про курс

Вартість навчання

Група:
3100 грн. (в місяць)

Індивід.:
3200 грн. (в місяць)

Тривалість навчання:

Група:
30 зан х 3 год. (3 місяці)

Індивід.:
30 зан х 1,5 год. (3 місяці)

Графік навчання:

Ранок: (9:00-11:00), (11:00-13:00)
День: (13:00-15:00), (15:00-17:00)
Вечір: (17:00-19:00), (19:00-21:00)
Вихідні: субота та неділя

Викладачі даного курсу

Владислава - Українська

Владислава закінчила філологічний факультет Івано – Франківського педагогічного інституту В. Стефаника, її спеціальність – українська мова та література. Викладач має багатий досвід, на її рахунку...

Юлія - Венгерська

Юлія – досвідчений викладач, котрий постійно спілкується з носіями мови. Частин її роботи проходить в Угорщині, що безсумнівно допомагає їй у спілкуванні слухачів. На своїх заняттях Юлія застосовує...

Відгуки учнів

Відгуки учнів

Відгуки учнів

Всі відгуки правдиві та зафіксовані власноруч слухачами в книзі відгуків, що зберігається в офісі учбового центру.
Детальніше

Фото класів

Фото класів

Фото класів

Сучасні учбові класи та аудиторії, потужні комп’ютери – все це спрямовано на отримання якісної та доступної освіти.
Детальніше

Історія компанії

Історія компанії

Історія компанії

ITСтолиця – це провідний центр спеціалізованого навчання, працюючий з 2006 року. Ми пропонуємо більше 90 курсів та тренінгів.
Детальніше

Наші клієнти

Наші клієнти

Наші клієнти

Нашими клієнтами є компанії з різноманітних галузей бізнесу, ринків та тематик. Більшість успішних клієнтів стають постійними партнерами.
Детальніше

Використовувані технології

Наші контакти

Бул. Лесі Українки, 26 Б, оф 302
Вул. Марини Раскової (Сверстюка), 13, оф 1004
Провулок, Тбіліський 4/10, оф. 304
Пр-т Московський (Степана Бандери), 16, оф. 316
Вул. Лариси Руденко 6а

Телефони та e-mail:

+380 (44) 334-42-65; +380 (93) 502-15-28
+380 (97) 943-28-33; +380 (50) 071-31-92

mailbox@itstolytsa.ua

Ми в соц. мережах:

Письмо керівництву

Тут Ви можете написати листа керівництву навчального центру email - boss@itstolytsa.ua. Кожне питання не залишиться без уваги. Відповідь буде доставлений на Ваш Еmail протягом доби.

Зверніть увагу!

Якщо у Вас питання, які стосуються графіка курсів, формування груп або розцінки навчання, будь ласка, задавайте їх по телефону або на email mailbox@itstolytsa.ua.

.
ITStolytsa.ua - Учебно-образовательный центр