Курси Бухобліку. Головний бухгалтер.

Курси Бухобліку. Головний бухгалтер Київ. Курси головних бухгалтерів.


Учбовий Центр надає курси бухобліку, на яких можна отримати практичні заняття, а також ґрунтовну підготовку по бухгалтерському та податковому обліку. Наш Центр уже відрекомендував себе на ринку навчальних компаній, ми з гордістю заявляємо, що у наших випускників хороші можливості успішно працевлаштуватися та досягнути успіху на робочому місці та в кар’єрному рості. Курси бухобліку містять в собі ведення бухгалтерського обліку, податкового обліку, знайомство зі змінами звітності, правилами заповнення всіх форм звітності. Податковий облік часто терпить зміни, тому вірне його ведення неможливе без постійного вивчення нормативної бази, його оновлень та доповнень.


В курсі всіх тонкощів завжди зобов’язаний бути головний бухгалтер, тільки він дійсно зі знанням діла зможе все пояснити. Саме тому у нас курси ведуть практикуючі спеціалісти з багаторічним досвідом роботи по даній спеціальності. На заняттях слухачі можуть вивчити теорію бухгалтерського обліку. Педагоги, котрі працюють у нас, підготовлять своїх підопічних до подальшої роботи бухгалтером чи головним бухгалтером.

Програма курсу бухобліку скомпонована з теоретичних лекцій та практичних занять. Більша частина в ході вивчення матеріалу прикладається саме для отримання практичних навиків, адже вони важливі в роботі головного бухгалтера. Але не варто і забувати про теорію бухгалтерії, детальніше ось тут.

Учбовий Центр

Наповнення матеріалу будується із врахуванням особливостей національних стандартів. Програма складається та оновлюється відповідно зі світовими стандартами. Наші спеціалісти використовують останні розроблені методики навчання. У нас Вам буде запропоновано індивідуальне складання графіку, короткий термін навчання, заняття ранком, вдень, вечором, в робочі та вихідні дні. Також у нас постійно діє та оновлюється система знижок і акційних пропозицій, про які завжди можна дізнатися від консультантів. Окрім теорії та практичних впав, наші педагоги також задають своїм підопічним ряд домашніх завдань, які потрібно виконувати та надавати на послідуючих зустрічах.

Після того, як заняття підійдуть до свого логічного завершення, кожен зі слухачів програми пройде спеціальне тестування для контрольної перевірки знань, після успішної здачі котрого отримає спеціальний сертифікат. З його допомогою можна сміливо розраховувати на підвищення чи навіть шукати роботу з більш належною Ваших знань,  зарплатнею.

Приходьте самі та приводьте з собою друзів та близьких, котрі також хочуть знати більше!

Ще статті по курсу: Курси бухгалтера з подальшим працевлатшуванням

Записатись
1 Курси кадрового документообороту на підприємстві. Записатись
2 Курси головного бухгалтера (фінансова та податкова звітність) + електронна звітність. Записатись
3 Курси бухгалтера в комплексі з 1С 8 + головний бухгалтер + електронна звітність. Записатись

Курси бухобліку - Дадуть:

Курси Бухобліку Київ

Курси Бухобліку (Головний бухгалтер): Програма курсу. 

Податковий облік і Україні

 • Українське податкове законодавство та його ключові принципи;
 • Права та обов’язки платниками податків. Податкові агенти;
 • Права органів податкової служби;
 • Податки та збои. Їхні види ( місцеві та загальнодержавні);
 • Податкова звітність. Правила складання та подання документів податкової звітності в ДНС. Зміни в податковій звітності;
 • Податкові перевірки. Терміни, тривалість та періодичність їхніх проведень. Проведення планових та позапланових, камеральних документальних перевірок, оформлення результатів;
 • Штравні санкції та пеня за виявлення порушення. Терміни давності в ході застосування штрафних санкцій;
 • Звітність в електронному вигляді. Створення нової організації. Налаштування програми для відповідного підприємства. Заповнення картки підприємства, інформації про керівництво, реєстрації в ПФУ та ДНС, співробітниках, контрагентах;
 • Робота з модулем «Реєстр звітів», налаштування реєстру. Створення, заповнення, редагування та перевірка складання звітності.
 • Зберігання, друк та перегляд звітів;
 • Імпортування звітності та інших бухгалтерських програм;
 • Зберігання звітів на які – небудь електронні накопичувачі;

ПДВ

 • Платники ПДВ, добровільна та обов’язкова і добровільна реєстрація. Анулювання реєстрації платника, наслідки анулювання;
 • Обов’язки по податкам, дата їхнього виникнення. Встановлення бази та об’єкту оподаткування, місць постачання товарів та послуг;
 • Встановлення розміру ставки податку. Види операцій по нульовій та основній ставкам. Операції, котрі не покладаються податкам ПДВ;
 • Встановлення суми податку, термінів його сплати та бюджетне відшкодування;
 • Облік ПДВ в бухгалтерських рахунках. Основні проведення.
 • Податковий кредит, час його  виникнення, правила встановлення та використання; редагування ПЗ та ПК. Правила використання плану рахунків в ході обліку ПДВ за допомогою 1С. Бухгалтерія;
 • Податкові накладні, внесення реквізитів, правила їх складання та передачі покупцям.
 • Найбільш часті помилки в ході оформлення податкових накладних. Нюанси використання програми 1С. Бухгалтерія 8.2 для виписки для редагування податкових накладних;
 • Правила та структура декларації по ПДВ. Варіанти та терміни подачі її в ДНС. Користування програмою 1С Бухгалтерія 8.2 в ході заповнення декларації по ПДВ;
 • Реєстр податкових накладних, його функції та правила ведення та пред’явлення в ДНС;

Податок на дохід

 • Хто є платником податку на дохід. Об’єкти, база, порядок нарахування та ставки податку;
 • Встановлення доходів та їх змісту. Визнання витрат в податковому обліку. Особливості витрат в ході подвійного оподаткування;
 • Амортизація, як невід’ємна частина витрат підприємства. Групи, об’єкти, терміни, порядок та методи нарахування амортизації.
 • Відображення результатів амортизації в декларації про дохід;
 • Оподаткування особливих видів операцій: комісійної торгівлі, валютних, сумнівних та безнадійних заборгованостей;
 • Правила бухгалтерского учета налога на прибыль. Правила бухгалтерського обліку податку на дохід. Відображення на рахунках бухобліку доходів, витрат, нарахувань та платежів податків на дохід. Ключові бухгалтерські проведення. Дані бухгалтерського обліку в ході складення декларації по доходу;
 • Схема декларації про дохід. Основні правила її складання та заповнення. Відображення у звітності різних видів доходів та витрат.
 • Варіанти та терміни передачі декларації по ДНС.
 • Формування декларації про дохід з використанням програми 1С.

ПДФЛ (податок з доходів фізичних осіб)

 • Платники, об’єкт та база оподаткування. Не грошові доходи, натуральний коефіцієнт;
 • Податкові ставки. Правила нарахування, сплати та утримання ПДФЛ в бюджет. Облік в бухгалтерії;
 • Нюанси використання ПДФЛ в господарчих операціях: навчання на засоби підприємства, оренда, ГПД, додаткові блага, прострочені підзвітні суми.
 • Початок роботи з програмою. Проводки та операції.
 • Створення інформаційної бази. Правила введення первинної облікової інформації про підприємство. Встановлення облікової політики.
 • Роботи в конфігураторі. Додавання користувачів та присвоєння їм прав, паролі при вході в програму, збереження та відновлення баз даних.
 • Внесення інформації в довідники: контрагенти, співробітники, необоротні активи, рахунки фірми та інше.
 • Аналітичний та синтетичний облік. Знайомство з планом рахунків. Додавання додаткових субрахунків, субконто, основні правила обліку по рахункам.
 • Ручне введення проводок. Журнал операцій. Введення проводок за допомогою копіювання. Перегляд досконалих операцій та проводок.
 • Звіт для керівника. Друк звітів. Робота з панеллю функцій. Правила введення початкових залишків. 

Операціз з ТМЦ.

 • Надходження та оформлення ТМЦ (товарів для продажу, запасів для виробництва, товарів для внутрішнього використання: палива, канцтоварів та інше).
 • Розподіл ТЗВ та інших витрат на придбання ТМЦ (в собівартості ТМЦ чи в складі окремого рахунку).
 • Оформлення націнок та знижок на ТМЦ, механізм встановлення та зміни ціни, введення інформації в таблиці методом підбору.
 • Операції всередині складського обліку: переоцінка та переміщення ТМЦ, уцінка та дооцінка ТМЦ на складах.
 • Правила відображення в програмі інвентаризації. Надлишки та нестачі. Внесення змін в податкове призначення запасів, редагування податкового кредиту ПДВ.
 • Пропорційний розподіл ПДВ.
 • Підготовка та реєстрація податкових накладних. Операції по редагуванню.
 • Списання ТМЦ для особистого використання.
 • Списання та оприбуткування малоцінних активів (наприклад, спецодягу).
 • Облік періодичних видань, передоплати по операціям оренди, використання рахунку 39 («Витрати майбутніх періодів»).

Розрахунки з покупцями с постачальниками.

 • Внесення нової організації в списки «Контрагенти». Правила заповнення картки контрагента.
 • Вивчення плану рахунків та правил розрахунків з контрагентами.
 • Операції з надходженнями від постачальників, поверненнями постачальникам, податковий кредит.
 • Операції з покупцями, операції повернення від покупців, внесення змін в податкові обов’язки.
 • Звірення взаєморозрахунків, інвентаризація розрахунків з контрагентами.
 • Правила проведення взаємозаліків, списання безнадійної заборгованості, перенесення заборгованості.
 • Операції по продажу та придбанню послуг.
 • Принципи відображення в обліку процесів комісійної торгівлі (з боку комітенту та комісіонера).

Операції з НМА та ОЗ.

 • Облік надходження ОС та НМА: внесення в статутний капітал, покупка, вільне отримання, прихід від підзвітної особи.
 • Правила оформлення додаткових витрат та інше.
 • Правила ведення в експлуатацію НМА та ОС, встановлення методів амортизації, варіантів та термінів списання витрат стосовно амортизації.
 • Будування (створення) ОС та НМА своїми силами, формування їхньої початкової вартості.
 • Облік витрат на ремонт та покращення ОС та НМА в податковому та бухгалтерському обліку.
 • Амортизація ОС та НМА. Зміна термінів та способів амортизації. Використання методу виробничої амортизації.
 • Процедура списання, продажу, переміщення, інвентаризації, консервації ОС та НМА.
 • Редагування податкового використання ОС та НМА.
 • Створення за допомогою програми актів прийняття до обліку, списання, інвентарних карток та відомостей ОС та НМА.
 • Безготівкові та готівкові розрахунки (банк, каса).
 • ПКО та ВКО. Касова книга, журнал касових документів. Рух безготівкових та готівкових грошових засобів.
 • Платіжні поручення, правила їхнього заповнення.
 • Оброблення даних банківських виписок. Формування виписок за різні періоди.
 • Оформлення витрат стосовно ВКО, нарахування доходів стосовно залишків.
 • Використання декількох банківських рахунків (корпоративних та депозитних).
 • Кадри та оплата праці.

 

Ви можете для себе вибрати і інші курси бухобліку:

 

Курсы 1С для бухгалтеров в Киеве.

Головний бухгалтер

Курсы 1С для бухгалтеров в Киеве.

Теорія бух. обліку

Курсы 1С для бухгалтеров в Киеве.

1С 8 - Практика

Курсы 1С для бухгалтеров в Киеве.

Головний бухгалтер + 1С 8

 

Додаткова інформація про курс

Вартість навчання

Група:
3650 грн.

Індивід.:
3750 грн.

Тривалість навчання:

Група:
10 зан по 3 год.

Індивід.:
10 зан по 1.5 год.

Графік навчання:

Ранок: (9:00-11:00), (11:00-13:00)
День: (13:00-15:00), (15:00-17:00)
Вечір: (17:00-19:00), (19:00-21:00)
Вихідні: субота та неділя

Викладачі даного курсу

Тетяна - Бухгалтер

Досвідчений спеціаліст в галузі бухгалтерського обліку, податковий консультант та бізнес – тренер. Практикуючий аудитор. Викладання відрізняється простим викладом матеріалу та увагою до кожного...

Олена - Бухгалтер

Наш викладач бухгалтерських курсів – Олена. Вона спеціалізується на організації роботи підприємства (реєстрація та реорганізація); ведення обліку підприємства – управлінського, бухгалтерського та...

Відгуки учнів

Відгуки учнів

Відгуки учнів

Всі відгуки правдиві та зафіксовані власноруч слухачами в книзі відгуків, що зберігається в офісі учбового центру.
Детальніше

Фото класів

Фото класів

Фото класів

Сучасні учбові класи та аудиторії, потужні комп’ютери – все це спрямовано на отримання якісної та доступної освіти.
Детальніше

Історія компанії

Історія компанії

Історія компанії

ITСтолиця – це провідний центр спеціалізованого навчання, працюючий з 2006 року. Ми пропонуємо більше 90 курсів та тренінгів.
Детальніше

Наші клієнти

Наші клієнти

Наші клієнти

Нашими клієнтами є компанії з різноманітних галузей бізнесу, ринків та тематик. Більшість успішних клієнтів стають постійними партнерами.
Детальніше

Використовувані технології

Наші контакти

Бул. Лесі Українки, 26 Б, оф 302
Вул. Марини Раскової (Сверстюка), 13, оф 1004
Провулок, Тбіліський 4/10, оф. 304
Пр-т Московський (Степана Бандери), 16, оф. 316
Вул. Лариси Руденко 6а

Телефони та e-mail:

+380 (44) 334-42-65; +380 (93) 502-15-28
+380 (97) 943-28-33; +380 (50) 071-31-92

mailbox@itstolytsa.ua

Ми в соц. мережах:

Письмо керівництву

Тут Ви можете написати листа керівництву навчального центру email - boss@itstolytsa.ua. Кожне питання не залишиться без уваги. Відповідь буде доставлений на Ваш Еmail протягом доби.

Зверніть увагу!

Якщо у Вас питання, які стосуються графіка курсів, формування груп або розцінки навчання, будь ласка, задавайте їх по телефону або на email mailbox@itstolytsa.ua.

.
ITStolytsa.ua - Учебно-образовательный центр