Курси фінансового аналізу та менеджменту. Рівень 2. Київ.

Курси фінансового аналізу та менеджменту. Рівень 2. Київ.Поспішайте записатися на курси фінансового аналізу та менеджменту другого рівня в Учбовий Центр! Наші спеціалісти підготували своїм учням відповіді на велику кількість актуальних та цікавих питань, серед котрих:

 • що собою являє фінансовий ринок;
 • як керувати активами;
 • як керувати позиковим капіталом;
 • що таке платоспроможність та ліквідність;
 • «хороший» баланс це;
 • як відбувається планування грошових потоків;
 • що таке факторний аналіз.

Після того, як слухачі закінчать наше навчання, вони зможуть застосувати ці знання в таких галузях діяльності, як: медицина, сфера послуг, будівництво, торгівля, промисловість. Не забувайте, що всі випускники отримають сертифікати про закінчення, котрі слугуватимуть достойним доповненням до вже наявних рекомендацій клієнта.

Команда Центру веде доступну цінову політику на своєму просторі. Наші суми не стануть лякати Вас кількістю нулів вкінці, навпаки – у нас завжди можна вигідно зекономити. Консультанти розкажуть Вам детально про акції та пропозиції для знижки, що є на території.

Заняття проводяться як для публіки, так і конкретно для учня. В одну групу допускається не більше, ніж три людини, що дає можливість учням відчути дружню розкуту атмосферу, а викладачам залучити всіх до учбового процесу. З Вами будуть займатися тільки досвідчені практики, рівень освіченості котрих перевірений не один роком участі у фінансовому аналізі та менеджменті.

Навіть, якщо у відвідувача території досить щільний графік, котрий відрізняється від графіка звичайної робочої людини, то він не зобов’язаний відмовляти собі у підвищенні свого рівня знань! Команда Учбового Центру, потурбувавшись про таких відвідувачів, розробила свій гнучкий графік та реалізувала можливість проведення навчання навіть в суботу та неділю.

Вас очікує багато роботи: практика, прослуховування теорії, контрольні та обов’язкові домашні завдання, але пам’ятайте, що тільки за їхнього виконання можна досягти хорошого результату!

Ми намагаємося сформувати для Вас всі умови та також взяти до уваги Ваші побажання, стосовно програми курсу фінансового аналізу та менеджменту другого рівня! Звертайтесь до нас і ми не підведемо!

 

Записатись
1 Фінансовий менеджмент. Базовий рівень. Записатись
2 Фінансовий аналіз та менеджмент. Рівень 3. Записатись

 

IT - Курси Фінансового аналізу та менеджменту. Рівень 2: Учбова програма курсу.
Курси Фінансового аналізу та менеджменту. Рівень 2: Учбова програма курсу.

 

Тема 1. Створення консолідованої звітності

 1. Що таке консолідована група.
 2. Що собою являє консолідована звітність.
 3. Знайомство з нормативною базою її формування.
 4. Практика.

Тема 2. Фінансова звітність та її публічність

 1. Що собою являють користувачі фінансової звітності.
 2. Огляд порядку публікації.
 3. Огляд змісту звітності, що публікується.
 4. Практика.

Тема 3. Характеристика експрес – аналізу. Характеристика комплексного аналізу фінансового стану

 1. Що таке експрес – аналіз підприємства.
 2. Яка його схема.
 3. Яким чином він проводиться.
 4. Що собою являє поглиблений експрес – аналіз.
 5. Яка його схема.
 6. Яка мета управлінського аналізу.
 7. Практика.

Тема 4. Суть управлінського балансу. Характеристика звіту, відносно збитків та прибутку

 1. Як створюється управлінський баланс.
 2. Огляд форматів про збитки та прибуток.
 3. Практика.

Тема 5. Суть аналізу майнового потенціалу

 1. Огляд аналізу структури майна.
 2. Який баланс можна назвати хорошим.
 3. Практика.

Тема 6. Суть платоспроможності та ліквідності

 1. Зміст показників ліквідності.
 2. Що таке ліквідність.
 3. Що собою являє платоспроможність.
 4. Практика.

Тема 7. Фінансова стійкість: аналіз та її оцінка

 1. Що собою являє поняття фінансової стійкості.
 2. Знайомство з класифікацією її показників.
 3. Яким чином проходить їхній розрахунок.
 4. Яким чином вони трактуються.
 5. Практика.

Тема 8. Суть аналізу результативності

 1. Як застосовується звіт про збитки та прибутки в самому аналізу результативності.
 2. Яка суть горизонтального аналізу звіту про збитки та прибутки.
 3. Яка суть вертикального аналізу звіту про збитки та прибутки.
 4. Практика.

Тема 9. Суть аналізу рентабельності та прибутковості

 1. Розгляд показників прибутковості та рентабельності.
 2. Як відбувається сам розрахунок прибутковості та рентабельності.
 3. Характеристика групи показників рентабельності.
 4. Характеристика групи показників прибутковості.
 5. Практика.

Тема 10. Суть звіту, відносно руху фінансів. Суть його застосування, відносно аналізу

 1. Що собою являють грошові потоки.
 2. З чого складається звіт, відносно руху фінансів.
 3. Огляд методів створення звіту, що відноситься до руху фінансів.
 4. Практика.

Тема 11. Суть аналізу оборотності активів та капіталу

 1. Прийоми розрахунку показників оборотності.
 2. Що собою являє фінансовий цикл.
 3. Який зміст операційного циклу.
 4. Практика.

Тема 12. Суть керівництва грошовими потоками

 1. Що собою являє якісне керівництво.
 2. Характеристика самої політики керівництва.
 3. Яким чином зовнішні та внутрішні фактори можуть впливати на грошові потоки.
 4. Практика.

Тема 13. Суть аналізу руху фінансів

 1. Що собою являє аналіз звіту, що стосується руху фінансів, що був, при цьому, сформований непрямим методом.
 2. Характеристика показників платоспроможності.
 3. Практика.

Тема 14. Характеристика ранньої діагностики неплатоспроможності. Суть комплексного фінансового аналізу

 1. Зміст факторного аналізу.
 2. Яким чином формуються висновки, за допомогою результатів аналізу.
 3. Практика.

Фінансовий менеджмент

Тема 1. Знайомство з економічними процесами, а також центральними ресурсами

 1. Фінансовий облік: база його організації.
 2. Суть основних фондів.
 3. Зміст оборотних активів.
 4. Витратні матеріали: нормування та планування.
 5. Оплата праці: нормування та планування.
 6. Зміст витримок.
 7. Як їх класифікують.
 8. Яким чином може відбуватися облік витрат.
 9. Яким чином відбувається їхній розподіл.
 10. Прийоми створення собівартості.
 11. Собівартість: її калькуляція.
 12. Відносно якої схеми відбувається розподіл доходів.
 13. Як відбувається ціноутворення.
 14. Практика.

Тема 2. Фінансовий менеджмент, економічна теорія: база

 1. Що собою являють задачі фінансового менеджменту.
 2. Знайомство з макроекономікою.
 3. Яка її різниця з мікроекономікою.
 4. Практика.

Тема 3. Управлінські рішення та галузь управління корпоративними грошовими потоками

 1. Зміст управлінського звіту.
 2. Як відбувається бюджетування.
 3. Прийоми управління корпоративними фінансами.
 4. Зміст фінансового циклу.
 5. Зміст виробничого циклу.
 6. Характеристика центрів фінансової звітності.
 7. Практика.

Тема 4. Суть фінансового ринку

 1. Фінансовий ринок це.
 2. Хто його учасники.
 3. Його головні інструменти.
 4. Яким чином він функціонує.
 5. Що таке кон’юнктура фінансового ринку.
 6. Практика.

Тема 5. Суть управління оборотними активами

 1. Як управляти запасами.
 2. Як управляти грошовими активами.
 3. Алгоритм управління фінансування оборотними активами.
 4. З чого складається політика управління оборотними активами.
 5. Практика.

Тема 6. Суть управління активами

 1. Знайомство з основою управління.
 2. Яким чином класифікуються активи.
 3. Яким чином вони формуються.
 4. Прийоми оптимізації їхнього змісту.
 5. Практика.

Тема 7. Необоротні активи

 1. Знайомство з самою політикою управління.
 2. Як реалізовується управління оновленням.
 3. Як реалізовується фінансування.
 4. Практика.

Тема 8. Капітал та його управління

 1. Як класифікують капітал.
 2. Що входить в методику оцінки вартості самого капіталу.
 3. Поняття фінансового левериджу.
 4. Практика.

Тема 9. Суть планування грошових потоків

 1. Прийоми розробки платіжного календаря.
 2. Як розроблюється план, що стосується витрат та надходження фінансів.
 3. Практика.

Тема 10. Методика управління власним капіталом

 1. Як формувати свої грошові ресурси.
 2. Політика: дивідендна та емісійна.
 3. Знайомство з фінансовими засобами керівництва управління створенням операційного прибутку.
 4. Практика.

Тема 11. Методика управління грошовими потоками

 1. Види грошових потоків.
 2. Яким чином можна управляти грошовими потоками.
 3. Яким чином їх можна оптимізувати.
 4. Практика.

Тема 12. Методика управління позиковим капіталом

 1. Як залучити позикові засоби.
 2. Управління: фінансовим лізингом, внутрішньою кредитною заборгованістю, облігаційною позикою.
 3. Практика.

Додаткова інформація про курс

Вартість навчання

Група:
3550 грн.

Індивід.:
3650 грн.

Тривалість навчання:

Група:
8 зан по 3 год.

Індивід.:
8 зан по 1.5 год.

Графік навчання:

Ранок: (9:00-11:00), (11:00-13:00)
День: (13:00-15:00), (15:00-17:00)
Вечір: (17:00-19:00), (19:00-21:00)
Вихідні: субота та неділя

Викладачі даного курсу

Аліна - Менеджмент

Аліна вважає, що керувати бізнесом – чи маленька своя фірма чи великою компанією, слід вміло та результативно. Для цього необхідно навчатися, слідкувати за тим, аби пізнання в цій галузі були...

Анастасія - Менеджмент

Менеджмент - це вивчення для лідерів. Ця програма поєднує всі дисципліни управління, маркетингу, а також прийоми керівництва бізнесом та його координації. Анастасія – спеціаліст, котрий зможе...

Відгуки учнів

Відгуки учнів

Відгуки учнів

Всі відгуки правдиві та зафіксовані власноруч слухачами в книзі відгуків, що зберігається в офісі учбового центру.
Детальніше

Фото класів

Фото класів

Фото класів

Сучасні учбові класи та аудиторії, потужні комп’ютери – все це спрямовано на отримання якісної та доступної освіти.
Детальніше

Історія компанії

Історія компанії

Історія компанії

ITСтолиця – це провідний центр спеціалізованого навчання, працюючий з 2006 року. Ми пропонуємо більше 90 курсів та тренінгів.
Детальніше

Наші клієнти

Наші клієнти

Наші клієнти

Нашими клієнтами є компанії з різноманітних галузей бізнесу, ринків та тематик. Більшість успішних клієнтів стають постійними партнерами.
Детальніше

Використовувані технології

Наші контакти

Бул. Лесі Українки, 26 Б, оф 302
Вул. Марини Раскової (Сверстюка), 13, оф 1004
Провулок, Тбіліський 4/10, оф. 304
Пр-т Московський (Степана Бандери), 16, оф. 316
Вул. Лариси Руденко 6а

Телефони та e-mail:

+380 (44) 334-42-65; +380 (93) 502-15-28
+380 (97) 943-28-33; +380 (50) 071-31-92

mailbox@itstolytsa.ua

Ми в соц. мережах:

Письмо керівництву

Тут Ви можете написати листа керівництву навчального центру email - boss@itstolytsa.ua. Кожне питання не залишиться без уваги. Відповідь буде доставлений на Ваш Еmail протягом доби.

Зверніть увагу!

Якщо у Вас питання, які стосуються графіка курсів, формування груп або розцінки навчання, будь ласка, задавайте їх по телефону або на email mailbox@itstolytsa.ua.

.
ITStolytsa.ua - Учебно-образовательный центр